Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


VNMaths

Đăng ký: 23-12-2004
Offline Đăng nhập: 24-03-2008 - 03:28
****-

#89475 Bottemi O._Djordjevic Geometric_inequalities

Gửi bởi VNMaths trong 24-06-2006 - 17:28

QUANVU gửi

File gửi kèm
#72811 Tạp chí bất đẳng thức và ứng dụng

Gửi bởi VNMaths trong 25-04-2006 - 21:43

Vol 1: http://diendantoanho...t/Vol1_2000.zip
Vol 2: http://diendantoanho...t/Vol2_2001.zip


#69510 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 14-04-2006 - 14:50

Năm 2003

File gửi kèm
#69316 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 13-04-2006 - 17:16

Năm 2002

File gửi kèm
#69312 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 13-04-2006 - 17:07

Năm 2001

File gửi kèm
#68869 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 11-04-2006 - 16:44

Năm 2006

File gửi kèm
#68867 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 11-04-2006 - 16:43

Năm 2005

File gửi kèm
#68866 FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Cl. Euclid. Geo.

Gửi bởi VNMaths trong 11-04-2006 - 16:42

FORUM GEOMETRICORUM, A Journal on Classical Euclidean Geometry and Related Areas, published by Department of Mathematical Sciences, Florida Atlantic University.

Năm 2004

File gửi kèm
#67804 Sách hình học

Gửi bởi VNMaths trong 07-04-2006 - 14:19

QuanVu gửi

File gửi kèm
#61295 Một số ví dụ về vẽ hình

Gửi bởi VNMaths trong 07-03-2006 - 21:06

Vẽ đường thẳng qua hai điểm A, B, hai điểm này phải được xác định trước.

[jsp]A=Point(100,100,'label(A)');
B=Point(400,200,'label(B)');
AB=Line(A,B,'');[/jsp]


Xem hình minh họa