Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


2134

Đăng ký: 14-02-2007
Offline Đăng nhập: 11-07-2008 - 15:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: nâng cấp

21-04-2007 - 21:39

bài này không khó
đặt (1) là A, (2) là B
nhận xét AB=1,giải phuơng trình bậc 2 tìm đuợc A,B
sử dụng đk A+B=2007 để lọai 1 nghiệm
sau đó ta có tổng và hiệu nhưng còn dính số mũ
xét x>0 ,bỏ dấu mũ tìm đuợc 2x=...... dẫn dến x<o,loại
xét x<0,dặt x=-a,a>o lảm tuơng tự như trên

thông cảm, chưa biết đánh latex

Trong chủ đề: Phương trình mũ

20-04-2007 - 09:29

pót rui

Trong chủ đề: Phương trình mũ

20-04-2007 - 09:05

Theo gt, A=(1)+(2)=8,ta thấy (1)>(2)>1,(1)>4 và x >0,dễ chứng minh đuợc đây là hàm tăng
với x=1 thì A=10>8,vậy x phải <1
Lại có, (1)x(2)=4^x
do (1)>(2)>1,(1)>4 nên 4^x > 4 suy ra x > 1, vô lý
hình như cách giải hơi dài

Trong chủ đề: Xác suất sống sót

19-04-2007 - 21:12

xác suất sống sót là khá cao.Tại vì ổ có đạn sẽ nặng hơn ,
ổ không có đạn sẽ đuọc bóp cò

Trong chủ đề: bài không quen

23-03-2007 - 20:36

bải tiếp theo đây! Dễ lắm
Cho một hình 7x7 ô,trên mỗi ô có một con thỏ.Cm rằng sau lần nhảy đầu tiên có ít nhất 2 con chung 1 ô