Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dũng

Đăng ký: 05-03-2005
Offline Đăng nhập: 30-01-2007 - 17:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

bankang

14-07-2005 - 17:02

Tìm nghiệm nguyên của pt:

bankang 2004

14-07-2005 - 16:28

Cho a,b,c >0.CMR:
(a^2)/b+(b^2)/c+(c^2)/a :) a+b+c+[(a-b)^2]/(a+b+c)

bài cũ

08-05-2005 - 15:56

cho f(x)=|ax^3+bx^2+cx+d| và |f(x) :P 1
CM : |a|+|b|+|c|+|d| :pm 7
Mở rộng hộ tớ