Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


zFantasy

Đăng ký: 13-03-2007
Offline Đăng nhập: 27-03-2010 - 11:43
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giúp em bài BĐT

26-03-2010 - 23:06

Ta sẽ c/m:
$\dfrac{1}{x} \ge \dfrac{1}{3} + \dfrac{{{{(3 - x)}^3}}}{{27}}$
$ \Leftrightarrow \dfrac{{(3 - x)}}{{27}}(\dfrac{9}{x} - {(3 - x)^2}) \ge 0 \Leftrightarrow \dfrac{{(3 - x)}}{{27}}.\dfrac{{9 - x{{(3 - x)}^2}}}{x} \ge 0$ (1)
Ta có $ \dfrac{1}{2}.2x(3 - x)(3 - x) \le \dfrac{1}{2}.{(\dfrac{{2x + 3 - x + 3 - x}}{3})^3} = 4 < 9$
=> (1) đúng với $ 0< x \leq 3$
Dâu = xảy ra x=3 => a=b=c=1.

Chỗ này em chưa hiểu lắm, tại sao 1 đúng với $0 < x \leq 3 $

Trong chủ đề: Bài lượng giác

05-08-2009 - 17:12

Cảm ơn mấy bạn đã giúp, đây là đáp án...:infty
$tan2a = tan(a+b+a-b) = \dfrac{tan(a+b)+tan(a-b)}{1-tan(a+b)tan(a-b)} = -1 $
tan2b tương tự, quá dễ phải ko :infty

Trong chủ đề: Bài lượng giác

04-08-2009 - 11:06

$\dfrac{sina(cosb+3sinb)}{3cosb-sinb} =\dfrac{sina(cosb-2sinb)}{2cosb+sinb}
<=>14sinbcosb= cos^{2}b - sin^{2}b$
Chỗ này là sao vậy bạn :