Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Longnth

Đăng ký: 16-03-2005
Offline Đăng nhập: 01-08-2005 - 18:23
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: phuong trinh luong giac

23-03-2005 - 16:19

sinx + sin2x+ sin3x = 1
:) 2sin2xcosx + sin2x= 1
:fight sin2x(2cosx+ 1) = 1
:D 2cosx = :frac{1}{sin2x} - 1
:fight 2cosx = :frac{ tngx^{2} + 1}{tngx} - 1
:D 4 cosx^{2} = :frac{ tngx^{2} + 1}{tngx} - 1^{2}
:fight :frac{4}{ tngx^{2}+1} =:frac{ tngx^{2} + 1}{tngx} - 1^{2}
Đặt t = tngx^{2} ( t :) 0 )
sau đó ta được phương trình bậc 3 ẩn t . Dùng công thức Cácđanô ta sẽ tìm được t
:D tìm đươc x
Các bạn thấy cách giải trên thế nào. Tôi mới chỉ nghĩ được như vậy. Có ai còn cách khác không?
Mình thư đưa ra bài tổng quát sau:
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH: Sinnx + Sin2nx + Sin3nx = 1
Các bạn nghĩ sao?

Trong chủ đề: phuong trinh luong giac

16-03-2005 - 21:55

tienvinh oi bạn nhầm rồi nếu bài này đua hết về sin sẽ racs rối không giải đươc đâu . bài này khó đây đừng chủ quan