Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tuanbm

Đăng ký: 03-07-2007
Offline Đăng nhập: 15-11-2008 - 14:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài giới hạn thường gặp

05-04-2008 - 09:29

Mình có gặp 2 bài rất giống nhau là tìm lim :$ \sqrt[2]{2+ \sqrt[2]{2+ \sqrt[2]{2+...+ \sqrt[2]{2} } } } $
Bài khác thì tìm với 6, bài với 2 thì mình chỉ biết cách đưa về cos còn bài kia thì không biết, có ai giúp mình với

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long 2007-2008

24-11-2007 - 19:46

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long 2007-2008

Bài 1 (2 điểm): Giải hệ phương trình sau với ẩn số thực x,y:
$\left\{ \begin{array}{l} \dfrac{1}{{x^2 }} + \dfrac{1}{{y^2 }} = 1 \\ \sqrt {x^2 - 1} + \sqrt {y^2 - 1} = \sqrt {xy + 2} \\ \end{array} \right.$
Bài 2 (2 điểm): Cho tam giác ABC cân tại C, biết $\dfrac{{AC}}{{AB}} = k(0 < k \ne 1)$ . Vẽ các đường phân giác trong CM,AN và BP. CMR: $\dfrac{{S_{\Delta ABC} }}{{S_{\Delta MNP} }} = \left( {\sqrt k + \dfrac{1}{{\sqrt k }}} \right)^2 $
Bài 3 (1 điểm): Tìm chữ số tận cùng của tổng:
$ S = 2^1 + 3^5 + 4^9 + ... + 502^{2001} $
Bài 4 (2 điểm):Cho dãy số u(n) xác định bởi:
$\{ \begin{array}{l} u_1 = \sqrt 2 \\ u_n = \sqrt {2 + u_{n - 1} } ;n = 2,3,... \\ \end{array} \right.$
Tìm $\ {\lim }\limits_{n \to + \infty } u_n $
Bài 5 (2 điểm): Tìm hàm số f:$R \to R$ , không đồng nhất 0 thoả mãn phương trình:
f(x).f(y)=f(x-y);
Bài 6 (1 điểm).Chứng minh rằng: Trong một tam giác vuông,nếu hai đường trung tuyến thuộc hai cạnh góc vuông cắt nhau theo một góc nhọn$\alpha $ thì $cos \alpha \ge \dfrac{4}{5}$

Một bài giới hạn hay

24-11-2007 - 15:46

Cho dãy số sau
u1=sqrt(2)
u[n]=sqrt(2+u[n-1])
tìm limu[n]
(mình chưa biết gõ latex)