Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tvxq123

Đăng ký: 15-07-2007
Offline Đăng nhập: 08-11-2007 - 22:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

ai bit giải bất đẳng thức bằng fương fáp hình học có thể chỉ cho mình ko

05-11-2007 - 20:26

ví dụ :sqrt{a^2-ab+b^2} + :sqrt{b^2 -bc c^2} :) :sqrt{a^2+ac+c^2}

cực trị HSG TP '05-'06

18-10-2007 - 21:19

| x^2-5x+4| + mx. tìm m để y đạt giá trị nhỏ nhất lớn hơn 1.

$\cos \phi = -\cot \alpha . \cot \beta$

18-10-2007 - 20:32

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là hình chữ nhật. Gọi $\alpha, \beta$ lần lượt là các góc tạo bởi đường chéo $AC'$ với các cạnh $AB, AD$. Gọi $\phi$ là góc phẳng nhị diện $(B,AC,D)$. Chứng minh rằng:

$$\cos \phi = -\cot  \alpha . \cot \beta$$


Help mình với

15-07-2007 - 10:49

Bài 1: Cho (un) với u1=1, un+1=2un+1 ( n=1,2...). Xét tính đơn điệu của un.
Bài 2: Cho un với u1=1, un+1= -1/(3+un) với ( n=1,2...). CM (un) là dãy giảm).
Bài 3: Cho dãy (xn): xn+1= (1/2)*(xn + a/xn) ( a>0, x1>0). CM ( xn) là dãy giảm.
Bài 4: Cho (un) với u1= :sqrt{2}, un+1= :sqrt{un+2} (n= 1,2,...). Xét tính đơn điệu của (un)