Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chicken_1991

Đăng ký: 12-09-2007
Offline Đăng nhập: 23-09-2009 - 23:36
-----

Chủ đề của tôi gửi

Phương trình hàm

16-11-2008 - 10:06

ai giải giùm mình vài bài trong sách thầy ng~ văn mậu cái nà
1) tìm $f:R-> R$ thỏa
$f(x) $ :vdots $x$ và $f(x+y)$ :sum:limits_{i=1}^{n} $f(x) +f(y)$

2) tìm $f: R-> R$ thỏa
$f(x)f(y) - f(x+y) = sin x sin y $

ko hề đơn giản

07-10-2007 - 22:35

Một giải đấu $(n, k)$ gồm $n$ đấu thủ và có $ k$ vòng đấu như sau

(i) Mỗi đấu thủ đều chơi trong mỗi vòng, và mọi cặp đấu thủ đều gặp nhau
nhiều nhất là một lần.

(ii) Nếu đấu thủ $A$ gặp đấu thủ $B$ ở vòng $i$, đấu thủ $C$ gặp đấu thủ $D$ ở vòng $i$, và đấu thủ $A$ gặp đấu thủ $C$ ở vòng $j$ , thì đấu thủ $B$ gặp đấu thủ $D$ ở vòng $j$.
Xác định tất cả các cặp $(n, k)$ để tồn tại giải đấu như trên.

AI GIÚP EM VỚI, TOÀN POST BÀI MÀ KO AI GIÚP CẢ, HUHU..........

một bài tổ hợp ngắn mà hay và khó

02-10-2007 - 22:43

cho $n $:geq 1 là số nguyên dương cho trước. $a_1, a_2,... a_n$ là một dãy nguyên sao cho $n$ chia hết tổng$ a_1 + a_2 +...+ a_n$. Chứng minh tồn tại 2 hoán vị $t$ và $T $của $1,2,...,n$ sao cho $t(i) +T(i)$ :equiv $a_i$ (mod $n$)
với $ t(i)$ là phần tử thứ i trong bộ hoán vị t

:oto:

from FOOL90: Anh sửa thế này chắc đúng ý em ?

bài khó làm mãi ko ra

16-09-2007 - 08:22

Gán cho mỗi cạnh $a$ của đa giác lồi $P$ giá trị lớn nhất của một
tam giác có $a$ là một cạnh và nằm trong $P$. Chứng minh rằng tổng tất cả các số được gán cho các cạnh của $P$ ít nhất là lớn hơn hai lần diện tích của $P$. :sum