Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


haitung

Đăng ký: 14-04-2005
Offline Đăng nhập: 25-04-2005 - 07:51
-----

Chủ đề của tôi gửi

các bạn giải giúp mình nhé

20-04-2005 - 14:40

Giải PTVF:

giải hộ mình bài này với

14-04-2005 - 16:14

cho tam giác ABC có chu vi bằng 2 . CMR :

&#91;TeX&#93;a^{2} +  b^{2} + c^{2}+2abc < 2&#91;/TeX&#93;

giải hộ mình bài này với

14-04-2005 - 16:13

cho tam giác ABC có chu vi bằng 2 . CMR :

&#91;TeX&#93;a^{2} +  b^{2} + c^{2}+2abc < 2&#91;/TeX&#93;