Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lequangdung

Đăng ký: 04-05-2005
Offline Đăng nhập: 09-06-2007 - 20:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cần dạy nhiều hay ít ?

06-12-2006 - 07:52

Trong qua trình dạy học , trong cùng một thời lượng
1. Trên một chủ đề , chúng ta dạy nhiều ví dụ , đầy đủ dạng toán có khả năng xảy ra của chủ đề đó . . . .
2. Trên một chủ đề , chúng ta chỉ dạy một hoặc hai ví dụ mang tính điển hình , khắc sâu
Theo bạn nên chọn cách nào là hiệu quả . . .

phương trình mu

30-04-2006 - 09:34

1+5^x=2.3^x

Tiệm cận của đường cong ?

18-12-2005 - 22:11

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị © , làm thế nào để biết ( tối đa ) số tiệm cận của ©?

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị

14-12-2005 - 22:20


Có cực đại cực tiểu <=> y'=0 có hai nghiệm phân biệt x1;x2
x1;x2 là các hoành độ cực trị
Thực hiện chia y cho y' ta được :
y= (1/3) y'(x-xu)+ (2/3)(c+bxu)x+d+(1/3)cxu
xu=- b/3a
y1= (2/3)(c+bxu)x1+d+(1/3)cxu ;y2= (2/3)(c+bxu)x+d+(1/3)cxu
=> Đương thẳng đi qua hai điểm cực trị là :
y= (2/3)(c+bxu)x+d+(1/3)cxu
( đk có cđ, ct)

(các bạn hãy vận dụng - )

Dạy học kiểu kế thừa và phát triển

10-10-2005 - 21:46


Từ bài tập 3 sách GK hình học 12 ( sách chỉnh lý ) có bài tập số 3
Cho đường thẳng (d): x=2+2t;y=3+t . Tìm điểm M thộc (d) ,cách A(0;1) một khoảng bằng 5Giải :
M(2+2t;3+t) ; AM=5 <=> (2+2t)2+(2+t)2=25 <=> …<=> t=1;t=-17/5
=> M(4;4) v M(-24/5;-2/5)
Đây là bài toán đơn giản , tuy nhiên ta thay đổi cách ra đề , thì bài toán được nâng lên mức phức tạp hơn và bài toán ban đầu đã bị nhiễu
1/ Cho hình thoi ABCD có độ dài cạnh bằng 5 , A(0;1) , và đường chéo x-2y+4=0 Tìm tọa độ B,C,D .
Giải: B,D có tọa độ (2+2t;3+t) , AB=AD=5
(2+2t)2+(2+t)2=25 <=> …<=> t=1;t=-17/5
=>B(4;4) ;D(-24/5;-2/5) hoaëc B(-24/5;-2/5); D(4;4)
Trung điểm BD : I(-2/5;9/5) là trung điểm của AC
=>B(4;4) ;C(-4/5;13/5); D(-24/5;-2/5) hoặc B(-24/5;-2/5); C(-4/5;13/5); D(4;4)
2./ [color=red]Tìm B,D cuûa hình vuông ABCD , A(-1;3) ,C(6;2)

Giải
ABCD là hình vuông AC= 5. sqrt{2} => AB=AD=5 ,
BD thuộc đường trung trực của AC => BD :geq= 5/2 +t; y= 5/2 + 7t
B,D có tọa độ (5/2 +t;5/2 + 7t) => (7/2+t)2+(-1/2+7t)2=25 => B(3;6) ,D(2;-1) hoặc B(2;-1),D(3,6)
Ta còn có thể mở rộng bài toán nhiều hơn nữa , và phương pháp giải tất cả các bài toán đều dùng cách giải đơn giản từ bài tập sách giáo khoa
Phương pháp kế thừa và phát triển này giúp nhiều cho học sinh nhìn nhận sâu hơn , và ứng dụng tốt các bài tập từ sách giáo khoa để giải các bài toán khó hơn