Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CheLong

Đăng ký: 25-11-2007
Offline Đăng nhập: 19-02-2008 - 16:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hệ pt nè

04-12-2007 - 17:05

Giải hệ pt sau:
x^3 + y^2 + z = 3x.y^2.z^3
x + y^3 + z^2 = 3x^3.y.z^2
x^2 + y + z^3 = 3x^2.y^3.z

vào đây nèo mọi người

26-11-2007 - 22:06

Giải hệ pt sau:
x^3 + y^2 + z = 3x.y^2.z^3
x^2 + y + z^3 = 3x^2.y^3.z
x + y^3 + z^2 = 3x^3.y.z^2