Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kummer

Đăng ký: 26-05-2005
Offline Đăng nhập: 06-11-2008 - 23:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

Một chút về hàm số

15-10-2005 - 18:09

Đây là 1 số bài cực trị tôi thấy tương đối hay trong cuốn 1111 up lại lên các bạn làm chơi vậy:

1) CMR với x > 0 và x khác 1 ta có


2)Tìm giá trị lớn nhất của:


3) Cho 0<x :D 1
CM :

4) a,b>0 và a :) b CM


5) CMR với t :cup 1
ta có:
còn với 0<t :D 1 ta có điều ngược lại...

Đa thức

15-10-2005 - 17:48

1)Cho đa thức :
thỏa mãn
:D x :) 0...ta có:
CMR:

2) Cho hàm f(x) liên tục và khả vi trên [a,b] và ab>0
CMR tồn tại ít nhất 1 số c thuộc (a,b) thỏa:

PT có căn từ mathlinks

08-10-2005 - 18:25

Giải phương trình:

( Hình như đây là bài của Euler post lên mathlinks )

PT mũ từ mathlinks

05-10-2005 - 18:32

Cho a,b :vdots [1, :P ] và a :luoi b
Giải phương trình sau:

Một bài PT lấy từ Mathlinks

05-10-2005 - 18:19

Cho 3 số thực dương a,b,c tìm nghiệm dương của phương trình:


Try it and good luck