Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Minh Trang

Đăng ký: 18-01-2008
Offline Đăng nhập: 20-03-2008 - 19:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

số học

10-03-2008 - 16:54

Chứng minh mọi số chẵn 2p cho mọi số m co thể viết dưới dạng hiệu hai số nguyên tố cùng nhau vơi m

So hoc

10-03-2008 - 16:51

Tìm tất cả các số n lẻ thỏa mãn
$ 3^{n} $ chia hết cho n

một bài số học

19-01-2008 - 01:03

Số tự nhiên n được gọi là số đẹp, nếu mọi số tự nhiên nhỏ hơn n có thể biểu diễn bằng tổng các ước số khác nhau của n. Ví dụ:
Các ước số của 6 là 1,2,3,6. Do
1=1
2=2
3=3
4=1+3
5=2+3
$\Rightarrow$ 6 là số đẹp.
Có thể khẳng đinh rằng tồn tại vô số số đẹp?

một bài số học

19-01-2008 - 00:59

Số tự nhiên n được gọi là số đẹp, nếu mọi số tự nhiên nhỏ hơn n có thể biểu diễn bằng tổng các ước số khác nhau của n. Ví dụ:
Các ước số của 6 là 1,2,3,6. Do
1=1
2=2
3=3
4=1+3
5=2+3
$\Rightarrow$ 6 là số đẹp.
Có thể khẳng đinh rằng tồn tại vô số số đẹp?

$3*\sqrt[9]{\dfrac{9a(a+b)}{2(a+b+c)^2}}+\sqrt[3]{\dfrac{6bc}{...

18-01-2008 - 21:58

a,b,c>0 Chung minh
$3*\sqrt[9]{\dfrac{9a(a+b)}{2(a+b+c)^2}}+\sqrt[3]{\dfrac{6bc}{(a+b)(a+b+c)}}\leq4$