Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tientthegioi

Đăng ký: 12-07-2005
Offline Đăng nhập: 15-01-2011 - 21:28
-----

#37804 Tìm số nguyên dương $m$ nhỏ nhất sao cho $|A| =m$.

Gửi bởi tientthegioi trong 11-10-2005 - 15:36

Cho tập hợp $X= \{ 1,2,3...,n \} \subset \mathbb{N}$. Gọi $A$ là con của tập con của $X$ thỏa mãn điều kiện tồn tại 2 phần tử bất kì $a,b$ sao cho $a \vdots b$.

Tìm số nguyên dương $m$ nhỏ nhất sao cho $|A| =m$.