Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lucbinh

Đăng ký: 14-03-2008
Offline Đăng nhập: 09-10-2020 - 11:53
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải hpt nghiệm nguyên dương:

09-10-2020 - 11:54

$\left\{\begin{array}{l}x^{2}+y^{2}=z^{2}+t^{2}=u^{2}+v^{2}=w^{2} \\x+v=t\\y+z=u \end{array}\right.$


Cho tam giác ABC. Chứng minh:

24-07-2020 - 23:06

$\left ( sinA+sinB+sinC \right )-2\left (  sinAsinB+sinBsinC+sinCsinA \right )+4\left ( \sqrt{3}-1 \right )sinAsinBsinC\geq 0$


$x+y+z-xy-yz-zx\geq \sqrt{3}-1$

25-04-2020 - 09:43

Cho $0<x,y,z<1$ thỏa mãn $\sqrt{3}\leq x+y+z<2$.

Chứng minh: $x+y+z-xy-yz-zx\geq \sqrt{3}-1$


SỐ NHÀ

25-08-2019 - 14:56

Lần đầu mới gặp làm quen

Hỏi: – Nhà em số mấy ở gần hay xa?

Đáp: – Số nhà: cộng với hai ta

Thì anh sẽ được số là chính phương,

Trừ đi hai đứa mỗi đường

Sẽ thành một số khó lường đó anh.

Số này chẳng có bạn thân

Tựa anh đang đứng một mình với em.

Số nào anh đoán thử xem?


Một số bài toán IGO ( lớp 7 - 8)

04-09-2018 - 20:29

  1. Trong tam giác vuông góc ABC (A = 900; B > C), đường trung trực của BC cắt đường AC tại K và đường trung trực của BK cắt đường AB tại L. Nếu đường CL là phân giác trong của góc C, tính góc B.

 

  1. Trong tam giác ABC có C = A + 900. Lấy điểm D trên  BC sao cho AC = AD. Một điểm E trên cạnh BC  sao cho EBC = A,  2EDC = A. Chứng minh:  C ED= ABC

 

  1. Tứ giác ABCD có góc B=D=60. Gọi M là trung điểm của AD, từ M kẻ đường thảng song song với CD. Giả sử đường thẳng này cắt BC tại P. Điểm X nằm trên CD sao cho BX = CX. Chứng tỏ rằng

              AB =BP Û góc MXB bằng 60°.

 

  1. Cho tam giác nhọn ABC, đường cao kẻ từ A cắt BC tại D, M là trung điểm của AC. Giả sử X là một điểm sao cho AXB = DXM = 90◦ (X và C đối diện nhau qua BM). Chứng minh: XMB = 2MBC.