Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hoaln

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 20-09-2005 - 15:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

PTNN

19-03-2005 - 20:41

Tìm http://dientuvietnam...tex.cgi?n,k,l,m nguyên dương thoả mãn:

http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?(1+n^k)^l=1+n^m

DDTH

Một bài hay

15-03-2005 - 13:53

cho xác định bởi:
tìm để :

DDTH

phương trình lượng giác

14-03-2005 - 17:36

giải hệ phương trình lượng giác:
http://dientuvietnam...in30x=4^{2005}y

http://dientuvietnam...in30y=4^{2005}x

A5-toàn quốc 05

11-03-2005 - 12:36

Tìm tất cả cặp số tự nhiên http://dientuvietnam...etex.cgi?(x;y;n) thỏa mãn :
(qui ước 0!=1)

DDTH

f(f(x-y))=f(x)f(y)-f(x)+f(y)-xy

11-03-2005 - 12:25

tìm tất cả thỏa: