Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


qhien1000

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 27-11-2005 - 19:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Lam bai nay nhe!

01-04-2005 - 14:50

Cho ham so f(x);
Đặt k= :delta:limits_{0}^{1}f(x)dx
cmr pt f(x)=k luôn có nghiệm

HELP

19-03-2005 - 17:25

Tìm http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?\int{\sin{x^{2}}dx
[TeX]\int{\sin{x^{2}}dx[/TeX]

Làm giúp tớ bài này

13-03-2005 - 19:59

cho http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?\lim_{n\to\infty}{\sin(3^{4n-2004})}