Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Soulmaster

Đăng ký: 18-06-2008
Offline Đăng nhập: 16-01-2013 - 00:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

TST Nghệ An

17-08-2009 - 21:39

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương đồng thời thỏa mãn 2 đk sau:
1,Tồn tại 2 phần tử $x,y \in S$ sao cho $(x,y)=1$
2,Với bất kì $a,b\in S $thì $a+b \in S$.
Gọi T là tập hợp tất cacr các số nguyên dương ko phụ thuộc S.CM: rằng số phần tử của T hữu hạn và ko nhỏ hơn $\sqrt{s(T)}$, trong đó s(T) là tổng các phần tử của tập T(Nếu T=rỗng thì s(T)=0)

lạ

24-07-2009 - 22:30

Cho a,b,c>=0.Thỏa a+b+c=3.Tim` max,min
$b^{c^{a}}+a^{b^{c}}+c^{a^{b}}$