Đến nội dung


tieu_than_tien

Đăng ký: 06-10-2005
Offline Đăng nhập: 24-03-2010 - 15:38
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Hàm số mũ

06-08-2008 - 16:38

đặt ẩn ,xét hàm là ok

(không spam )

Trong chủ đề: Thử sức với đề thi thử đại học năm 2008

14-05-2008 - 17:55

Khối A mới thi thử vào ngày 03/04/2008

cái này không có đáp án hả chú Khánh ?

Trong chủ đề: Problem 12

23-09-2007 - 15:38

Cho Tứ diện ABCD . Mặt phẳng phân giác của các góc nhị diện cạnh CD;DA;AB và BC lần lượt cắt các cạnh AB ; BC; CD;DA tai M;N;P;Q Chứng minh rằng :
$ \dfrac{MA}{MB}+\dfrac{NB}{NC}+\dfrac{PC}{PD}+\dfrac{QD}{QA} \geq 4$

sửa lại PD ,PC

Trong chủ đề: Tứ diện gần đều

23-09-2007 - 15:33

Cho ABCD là tứ diện gần đều có BC=DA=a ; CD=DB=b và AB=AD=c . Chứng minh rằng :
$\dfrac{1}{a^{2}.b^{2}}+\dfrac{1}{b^{2}.c^{2}}+\dfrac{1}{c^{2}.a^{2}} \leq \dfrac{9}{S^{2}}$

harry potter xem S đây là gì thế nhỉ ? (Spam)

Trong chủ đề: G , I và 3r

23-09-2007 - 15:16

Cho tứ diện A1A2A3A4 . Gọi G;I;r là trọng tâm ; Tâm và bánh kính hình cầu nội tiếp tứ diện . Gọi hi;mi tương ứng là độ dài chiều cao và trọng tuyến xuất phát từ Ai CMR :
$ Max\limits_{i=1,2,3} >\dfrac{GI}{3r}$

bài này có h4,m4 tham gia vào bdt không nhỉ ?