Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


cobe_lolem28102001

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 02-04-2006 - 12:01
-----

Chủ đề của tôi gửi

TÍCH PHÂN CƠ BẢN

03-08-2005 - 11:38

:) (cotgx^2+cotgx+1).e^-x.dX

Giup minh voi

17-04-2005 - 10:27

tìm gioi han


(1-cosx. :sqrt{a0}cos(2x) :sqrt[3]{a}cos(3x) )
LIM __ _________________________________________________
x __ 0 (1-cos :unsure: x .cos :sqrt{a}(2x).cos :sqrt[3]{a}(3x)


Lim: Cố viết lại bằng Latex


Nhưng không được; không hiểu đề thế nào nữa. :huh: :huh:

giup minh voi

17-04-2005 - 10:07

cho a-b+c=0
CMR: A.Sin x +9bSin(3x)+25c.Sin(5x)=0
có ít nhât 4 nghiệm phân biệt thuộc (o , :huh: )