Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thihoa_94

Đăng ký: 24-07-2008
Offline Đăng nhập: 27-10-2010 - 18:52
***--

Chủ đề của tôi gửi

số học

01-11-2009 - 21:28

Tìm$ k \in N*$
để $a_1+a_2+...+a_n= k. \sqrt{a_1.a_2.....a_n}$

pt luong giac

15-10-2009 - 12:04

pt
$5+8cos^2(\dfrac{x}{2})=4(1+sin3x)$

cần gấp lắm

phep đếm

10-09-2009 - 19:05

Cho 4 tập hợp A,B,C,D
sao cho $|A \cap B|>2/3|A|$
$|B \cap C|>2/3|B|$
$|C \cap D|>2/3|C|$
$|D \cap A|>2/3|D|$
chứng minh rằng $|A \cap B \cap C \cap D|>0$
cảm ơn trước

véctơ

09-09-2009 - 14:39

Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong tam giác. tìm vị trí điểm M sao cho MA+MB+MC nhỏ nhất

phương trình lg

06-09-2009 - 16:38

Giải phương trình: $cosx -3.\sqrt{3} sinx = cos7x$