Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


duongtoi

Đăng ký: 31-12-2008
Offline Đăng nhập: 11-01-2016 - 07:49
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính các tích phân suy rộng (kiểm tra đại học):

01-01-2016 - 20:56

Bài 1 đặt lnx =t bạn thấy đây là một tích phân k xác định
Bai 2 đặt x=tan t ta có nguyen ham là 1/2 t^2, bạn thay cận vào là xong nhứ

Trong chủ đề: Chứng minh J thuộc 1 đường tròn

17-12-2015 - 16:50

Cho A(-5;6), B(-4;-1), C(4;3). Gọi J là điểm thỏa $(\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB})(\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JC})=0$. Chứng minh J thuộc 1 đường tròn. Xác định tâm và bán kính đường tròn đó.

 

Em mới học tới học kỳ 1 lớp 10, chưa học phương trình đường tròn ạ!

Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm AC.

Khi đó, ta có $\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB} = 2.\overrightarrow{JM} ; \overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JC} = 2.\overrightarrow{JN}$

Do đó, $(\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB})(\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JC})=0 \Leftrightarrow 4.\overrightarrow{JM}\overrightarrow{JN}=0\Leftrightarrow JM\perp JN$

Suy ra, J nằm trên đường tròn đường kính MN.


Trong chủ đề: Tìm tọa độ điểm A?

16-12-2015 - 11:23

cho tâm giácABC cân tại A. H(-3;2) là trực tâm,D,E lan lượt là chân đường cao hạ từ B và C. diem A thuộc d:x-3y-3=0.F(-2;3) thuoc DE,HD=2.Tìm tọa độ của A

Vì A thuộc d nên A có tọa độ $A(3b + 3 ; b) \Rightarrow \overrightarrow{AH}=(3b+6;b-2)$.

Tam giác ABC cân tại A nên DE vuông góc với AH.

Suy ra, phương trình DE là $(3b+6)x+(b-2)y + 3b+18=0$.

Gọi I là giao của AH và DE, ta có tọa độ I là nghiệm của hệ $\left\{\begin{matrix} (3b+6)x+(b-2)y + 3b+18&=&0\\ (b-2)x-(3b+6)y+9b-6&=&0 \end{matrix}\right.$

(Giải hệ này ra số hơi khủng - nên cách này để dùng tham khảo thôi)

- Khi đó, ta áp dụng hệ thức $HI.HA = HD^2$ để tìm b, suy ra tọa độ A.


Trong chủ đề: 9($\sqrt{4x+1}-\sqrt{3x-2}$)=x+3

28-11-2015 - 17:12

Giải phương trinh 

9($\sqrt{4x+1}-\sqrt{3x-2}$)=x+3

Bạn sử dụng cách nhân liên hợp nhé.

Ta có $9(\sqrt{4x+1}-\sqrt{3x-2})=x+3\Leftrightarrow 9.\frac{(4x+1)-(3x-2)}{\sqrt{4x+1}+\sqrt{3x-2}}=x+3$

$\Leftrightarrow (x+3)\left ( \frac{9}{\sqrt{4x+1}+\sqrt{3x-2}}-1 \right )=0$

Đến đây bạn có thể dễ dàng giải tiếp được rồi nhé!


Trong chủ đề: Tính tan($\overrightarrow{AE},\overrightarrow...

26-11-2015 - 16:33

Cho A(2;-3), I(4;2). I là trung điểm AC. E là điểm thỏa tam giác ACE đều. Tính tan($\overrightarrow{AE},\overrightarrow{AC}$) + cot($\overrightarrow{IC},\overrightarrow{IE}$)

Bạn vẽ hình ra là hình ra ngay. Ta có góc $(\overrightarrow{AE},\overrightarrow{AC}) = 60^o , (\overrightarrow{IC},\overrightarrow{IE}) = 30^o$.