Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nth_9195

Đăng ký: 25-04-2009
Offline Đăng nhập: 14-03-2010 - 11:26
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi Hóa 8

04-09-2009 - 00:43

<Nếu bài này trùng hay wá dễ đừng mắng em tội nghiệp nhé>
1. Hoàn thành các pt sau:
a) CnH2n-2 + ? -> CO2 + H2O
b) C4H9OH + O2 -> CO2 + H2O
c) KMnO4 + ? -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
d) Al + H2SO4(đặc nóng) -> ? + ? + ?

2. Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8.96 dm3 khí oxi thu được 4,48 dm3 khí CO2 và 7,2g hơi nước
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tình khối lượng A đã phản ứng.
b) Biết tỷ khối của A so với khí hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A và gọi tên A

3. Để khử m g Fe2O3 thành Fe cần 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí CO và H2.
a) Viết các pt hoá học
b) Tính m và % về thể tích khí trong hỗn hợp
Cho tỷ khối của hỗn hợp khí so với khí C2H6 bằng 0,5
<Còn mấy bài nữa màh thấy dễ wá nên ko post>

Bài 2 và 3 thì dễ rồi.
Bài 1:
a, b, $4C_xH_yO_z + (4x + y - 2z)O_2 \to 4xCO_2 + 2yH_2O$ $\to$ thay số.
$\to$ kiến thức lớp 8.
c, Không chắc lắm, có lẽ (85%) là sai!
$KMnO_4 + 4HCl \to KCl + MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
d, $2Al + 6H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2\uparrow + 6H_2O$
$2Al + 4H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + S\downarrow + 4H_2O$
$8Al + 15H_2SO_4 \to 4Al_2(SO_4)_3 + 3H_2S\uparrow + 12H_2O$
c, d, $\to$ kiến thức lớp 9!?

Trong chủ đề: Trang Web Download Tài liệu Toán - Lí - Hóa

08-06-2009 - 13:51

Em nghĩ là nên chia rõ ra các bộ môn: Toán - Lí - Hóa.