Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pth_tdn

Đăng ký: 29-05-2009
Offline Đăng nhập: 10-01-2013 - 08:10
***--

Chủ đề của tôi gửi

BĐT8

03-05-2010 - 06:35

CMR: Với a,b,c,d dương; abcd=1 thì:
$\dfrac{1}{a^4+b^4+c^4+1}+\dfrac{1}{b^4+c^4+d^4+1}+\dfrac{1}{c^4+d^4+a^4+1}+\dfrac{1}{d^4+a^4+b^4+1}<\dfrac{1}{4}$

Giúp em một câu nhỏ!

23-04-2010 - 21:30

Cho hình vuông ABCD.M là 1 điểm di động trên AC. Kẻ ME,MF vuông góc với AD,DC.
C/m:BM vuông góc với EF

!?

23-04-2010 - 20:45

Tìm x,y nguyên dương: $x^y \vdots y^x$

Min

23-04-2010 - 11:58

Cho x,y,z dương thỏa: x+2y+3z=1.
Tìm GTNN của: $x+4y+9z+\dfrac{9}{x}+\dfrac{4}{y}+\dfrac{1}{z}+\dfrac{13}{x+y}+\dfrac{5}{x+z}+\dfrac{10}{y+z}+\dfrac{14}{x+y+z}$

PTNN

22-04-2010 - 06:36

Tìm x,y,z nguyên: $(x-y)(y-z)(z-x)=x+y+z$.