Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyễn Minh Cường

Đăng ký: 02-06-2009
Offline Đăng nhập: 17-01-2013 - 01:10
-----

#201845 Giúp mình với ! Bí wá !(bài nào cũng đươc!)

Gửi bởi Nguyễn Minh Cường trong 19-06-2009 - 08:31

Bài 3c) : BHOC nội tiếp $\Rightarrow \widehat{BHC}=\widehat{ABC} + \widehat{ACB} = \widehat{BOC}=2 \widehat{BAC} $
$ \Rightarrow \widehat{BAC}=60 \Rightarrow \widehat{BOC}= 120 $
$ \Rightarrow \dfrac{OK}{BC} = \dfrac{\sqrt{3} }{6} $
Xong!!!!!!


#200955 Dạng toán: Đố vui số học

Gửi bởi Nguyễn Minh Cường trong 10-06-2009 - 16:50

8,9,1,8,0,0,8,1,9,8
Số tiếp theo là 9 và 8