Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


[email protected]@nQuoc

Đăng ký: 03-06-2009
Offline Đăng nhập: 29-06-2009 - 00:26
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

28-06-2009 - 17:08

Em ko hỉu, tại sao trong A bỏ bớt 1 dấu căn thì vẫn bằng chình nó (dù là vô hạn)

thỳ vô hạn mới là đc như thế !!!!!! Bỏ bớt 1 số nhưng màk có vô hạn dấu căn thỳ như nhau cả

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

28-06-2009 - 17:06

Bài 2 hơi nhầm thì phải

Không nhầm đâu ? Đây là cách giải trong sáck khi chưa đc xài S-vac thui

Trong chủ đề: lai vô tỉ nè.............

28-06-2009 - 14:51

Giải phương trình sau trên R:
$ 1) \sqrt{ a^{2} - 2a + 1} + 3 b^{2} = -4(3b + 1)$

PT bậc 2 cóa 2 ẩn hả bạn :pe

Trong chủ đề: bất pt

06-06-2009 - 13:17

anh ơi đề thằng em họ em nó quả quyết là ko có $ x^{2}$
đề $ x^{5}= x^{4}+x^{3}+x+2$

Bạn thử xài pp kẹp xem :)

Trong chủ đề: Lâu ko làm toán

05-06-2009 - 12:15

nhầm, anh post lời giải lên đi nào!

hjx!!! Lại phải tự sướng àk :D
$ 3\sqrt[3]{(x+2)(x^2-2x+4)}=2(x-1)(x-2) $
Xét $ x \leq -2 => VT \leq 0 ; VP >0 $ --> vô lý
Xét $ -2 \leq x \leq 1 => VT >0 ; VP <0 $ --> vô lý
Xét $ 1 \leq x \leq 2 => VT > 0 ; VP >0 $ --> vô lý
Xét $ x \ge 2 $
đặt $ \sqrt[3]{x^2-2x+4}=a ; \sqrt[3]{x+2} =b => a> b ; pt <=> 3ab=2(a^3-b^3) <=> 3ab= 2(a-b)(a^2+ab+b^2) => VP \ge 6ab(a-b) > 3ab $
-> PT vô nghiệm