Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Fabregas04

Đăng ký: 05-06-2009
Offline Đăng nhập: 28-03-2014 - 19:30
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm x thuộc Z để P thuộc Z P= $\frac{2x-5}{3x-9}$

27-03-2014 - 23:14

Tìm x thuộc Z để P thuộc Z

 

P= $\frac{2x-5}{3x-9}$

 

Mong mọi người giúp em. Em xin cảm ơn


Cho tam giác ABC cân tại A (AB>BC) Đường cao AH

27-03-2014 - 23:09

Cho tam giác ABC cân tại A (AB>AC). Đường cao AH. Trên tia BC lấy điểm D sao cho BD=BA. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE=CD. Kẻ DM vuông góc với AB.  AH cắt DM tại I. CM:

a) AH = DM

b) Tam giác BED = Tam giác CDA

c) Nối BI cắt AD tại N, CM: MN song song ED.

 

Đây là bài hình lớp 7 mong mọi người chỉ giúp mình cách giải câu C. Mình xin cảm ơn nhiều


$\sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}}+\sqrt{x-2-\s...

15-10-2013 - 09:18

$\sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}}+\sqrt{x-2-\sqrt{2x-5}}$

 

Em xin cảm ơn các cao thủ nhiều

 


ABC cân tại A;AD = CE, AO cắt DE tại K.C/m ADKE là hình bình hành

15-10-2013 - 09:14

Cho tam giác ABC cân tại A; trên AB, AC lấy AD = CE. Gọi O là trung điểm của DE; AO cắt DE tại K.

CM: Tứ giác ADKE là hình bình hành


Hỏi về bài hình lớp 7 ạ

02-12-2012 - 23:50

Cho tam giác vuông ABC tại A, đường cao AH
Trên tia đối của tia HA lấy M sao cho HM = AH
QUa C kẻ đương thẳng song song AB
Qua M kẻ đường thẳng song song BC, 2 đường này cắt nhau tại N

a) CM: góc BMC = 90 độ
b) BN = MC

Bài này mình giải mãi không ra, xin nhờ các cao thủ. Cảm ơn rất rất nhiều ạ!