Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phuongpro

Đăng ký: 17-06-2009
Offline Đăng nhập: 26-03-2013 - 10:30
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Bài toán xác suất

26-03-2013 - 10:12

bài 2 là bỏ ra nếu ko phải lại bỏ vào chỗ cũ đó bạn ạ=>để các lần lấy độc lập nhau.Bảng phân phối xác suất lập được(chạy đến n) nhưng lúc tính E(X) thì chỉ viết được biểu thức tính tổng ra mà ko biết phải tính cụ thể kiểu gì


Trong chủ đề: Giải hpt

09-11-2010 - 17:01

xy+x+1=7y
Và: x2y2+xy+1=13y2

bạn chia PT thứ nhất cho y,phương trình thứ hai cho $y^{2}$
rồi đặt $ x+\dfrac{1}{y} =a$
$\dfrac{x}{y}=b$
đến đây thì quá đơn giản...

Trong chủ đề: giúp mình mấy phuong trinh logarit

09-11-2010 - 16:57

thêm bài mũ nữa, anh em giúp mình với:hihi
$ 2^{cos2x-1} + \dfrac{1} {2} = cos2x + \dfrac {1} {2} log_2(3cos2x -1) $

$ \Rightarrow 2^{cos 2x}+ cos 2x=3cos 2x-1 +log_2(3cos2x-1)$
hàm $ f(x)=2^{x}+x $ đồng biến
$\Rightarrow cos 2x=log_2(3cos2x-1)$
đặt $ log_2(3cos 2x-1)=t\Rightarrow t\leq 1 ( cos 2x\leq 1) $
$\Rightarrow \dfrac{2^{t}+1}{3} =t$
[ Xét hàm số$ f(t)=2^{t}-3t+1$
$ f^{'}(t)=ln2.2^{t}-3 \leq 0\forall t<1$
vậy phương trình có nghiệm duy nhất t=1.
...OK

Trong chủ đề: Giải PT !

21-09-2010 - 12:18

Giải Phương Trình :
a) $(4x-1)(\sqrt{1+x^2})= 2x^2 +2x+1$
b) $32x^5 - 40x^3 +10x -\sqrt{3} = 0 $

đặt$\sqrt{x^{2}+1} =t$
$\Rightarrow (4x-1)t=2t^{2}+2x-1$
tính t theo x
...

Trong chủ đề: Giải hệ PT

14-09-2010 - 17:48

$y+xy^2=6x^2$ (1)
$1+x^{2}y^{2}=5x^2 $(2)

Đại loại thế này:x=0,y=0 không là nghiệm của hệ
(1)$\Rightarrow 1+xy=\dfrac{6x^{2}}{y} $
$\Leftrightarrow 1+x^{2}y^{2}=\dfrac{36x^{4}}{y^{2}} -2xy$
$\Rightarrow \dfrac{36x^{4}}{y^{2}} -2xy=5x^{2}$
$\Rightarrow\dfrac{36x^{3}}{y^{2}} -2y=5x\Leftrightarrow 36x^{3}-2y^{3}=5xy^{2}$
chia hai vế của (2') cho $ xy^{2}$ rồi đặt $ t=\dfrac{y}{x} $
.......thế là xong