Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


SoNpRo

Đăng ký: 17-06-2009
Offline Đăng nhập: 25-03-2010 - 20:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bai toan hay ve tiep tuyen cua duong tron

21-03-2010 - 15:31

Cho 2 duong tron (01; 5 cm) va (02; 2 cm).Tiep tuyen chung ngoai AB co tiep diem voi (01) la A voi (02) la B.Tiep tuyen chung trong co tiep diem voi (01) tai C va voi (02) tai D.Tinh O1O2 biet AB = 1,5 CD

C/M đường thẳng là tiếp tuyến

16-03-2010 - 22:12

1. Một đường thẳng (d) cắt đường tròn (O) tại E và F. Trên (d) ngoài (O) lấy A r�#8220;i vẽ các tiếp tuyến AB, AC. Từ (O) kẻ OH $\perp$ (d) cắt tia BC tại K. CMR: KE,KF là tiếp tuyến của (O)
2. $\delta ABC$ đều có M và N là hai điểm di động trên 2 cạnh AB, AC sao cho $\dfrac{AM}{MB} + \dfrac{AN}{NC} =1 $. CMR: MN là tiếp tuyến đường tròn nội tiếp $\delta ABC$
3. Từ điểm I ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp thuyến IA, IB với đường tròn. Gọi M là trung điểm IA, BM cắt (O) tại K. CMR:
a/ $AB^2 =2BM.BK$
b/ AB là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp $\delta KAI$
4. Cho A,B,C,D là 4 điểm nằm trong cùng mp sao cho C,D nằm cùng 1 phía so với đường thằng AB thỏa mãn AC.BD=AD.BC và $ \widehat{ABD} = 90^0 + \widehat{ACB}$
a/ Tính tỉ số $\dfrac{AB.CD}{AC.BD}$
b/CMR các tiếp tuyến tại C của các đường tròn ngoại tiếp các $\delta ACD$ và $\delta BCD$ vuông góc nhau

Toán suy luận hình học!

15-03-2010 - 15:17

Dạng toán ày em mù tịt lun, mong các pác có kinh nghiệm j` xin chỉ bảo :D
1. Một số cung của 1 đường tròn được sơn màu đỏ hoặc xanh. Tổng độ dài các cung sơn đỏ nhỏ hơn 1/3 độ dài đường tròn và tổng độ dài các cung sơn xanh nhỏ hơn 1/7 độ dài đường tròn. CMR: có một đường kính của đường tròn mà 2 đầu mút không bị sơn
2. Cho 6 hình tròn được sắp xếp trên mp sao cho tâm mỗi đường tròn này đều nằm ngoài các hình tròn kia. CMR: tất cả 6 hình trong này ko có điểm chung
3. 7 điểm trong 1 hình tròn có bán kính là 1 đc sắp xếp sao cho khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ trong chúng không bé hơn 1. CMR: Có 1 điẻm trùng với tâm đường tròn
4. Trong 1 hình tròn có bán kính bằng 1, ta đặt hai tam giac mà diện tích của mỗi tam giác đều lớn hơn 1. CMR: 2 miền của mỗi tam giác đó có điểm chung
5. Cho đường tròn bán kính 1 vá 3 diểm A,B,C tùy ý. CMR tồn tại 1 điểm M sao cho MA+MB+MC $\geq$3
6. Trên đường tròn bán kính 1 đánh dấu 100 điẻm. CMR: tồn tại một điểm trên đường tròn mà tổng các khoảng cách từ nó đến tất cả 100 điểm đánh dấu đều lớn hơn 100
7. Cho 8 điểm thuộc 1 hình tròn. CMR tồn tại 2 điểm trong các điểm đã cho có khoảng cách nhỏ hơn bán kính đường tròn
8.Cho 6 đường tròn cùng đi qua một điểm A. CMR có ít nhất 1 đường tròn chứa tâm các đường tròn khác
9. Trong một tứ giác có 3 góc tù. CMR: đường chéo vẽ qua đỉnh của góc nhọn lớn hơn đường chéo kia

Tính giá trị biểu thức

22-02-2010 - 21:55

1.Cho $x= \sqrt[3]{4(\sqrt{5}+1)} -\sqrt[3]{4(\sqrt{5}-1)}$
Tính giá trị biểu thức $A=x^3+12x-8$
2. Cho các số dưong a,b,c thỏa : ab+bc+ca=2005
Tính :
$M=a\sqrt{\dfrac{(b^2+2005)(c^2+2005)}{a^2+2005}}+\sqrt{\dfrac{(c^2+2005)(a^2+2005)}{b^2+2005}}+\sqrt{\dfrac{(a^2+2005)(b^2+2005)}{c^2+2005}}$

Một số bài về PT và hệ PT

22-02-2010 - 21:47

1. Giải các PT sau:
a. $x^3+x^2+x=-\dfrac{1}{3}$
b. $(2x^3+x-3)^3=3-x^3$
c.$x+\sqrt{x+\dfrac{1}{2}+\sqrt{x+\dfrac{1}{4}}}=2$
d.$x^4+\sqrt{x^2+1999}=1999$
2. CMR hệ sau vô nghiệm:
$\left\{\begin{array}{l}x^4+y^2=\dfrac{698}{81}\\x^2+y^2+xy-3x-4y+4=0\end{array}\right.$
3. Giải hệ PT
a.$ \left\{\begin{array}{l}(x-y)(x^2-y^2)=160\\(x+y)(x^2+y^2)=550\end{array}\right.$
b. $\left\{\begin{array}{l}|x+\dfrac{1}{y}|+|\dfrac{10}{3}-x+y|=\dfrac{10}{3}+y+\dfrac{1}{y}\\x^2+y^2=\dfrac{82}{9}\end{array}\right. $ với x>0 và y<0