Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


cvp

Đăng ký: 18-06-2009
Offline Đăng nhập: 22-04-2013 - 20:30
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm max của : $A=\sum \sqrt{1+x^2}+3\sum \sqrt{...

25-10-2012 - 20:06

Cho 3 số $x;y;z$ không âm thỏa mãn $x+y+z=3$. Tìm max của :
$A=\sum \sqrt{1+x^2}+3\sum \sqrt{x}$

Tìm min của: $14(a^2+b^2+c^2)+\frac{ab+bc+ca}{a^2b+b^2c+c^2a...

14-10-2012 - 14:16

Cho 3 số thực dương $a;b;c$ thoả mãn $a+b+c=1$.Tìm min của:
$P=14(a^2+b^2+c^2)+\frac{ab+bc+ca}{a^2b+b^2c+c^2a}$

tìm giá trị max của:$Q=\frac{ab}{c+ab}+\frac{bc...

16-08-2012 - 10:48

Cho các số thực dương $a;b;c$ tm $a+b+c=1$.tìm giá trị max của:$Q=\frac{ab}{c+ab}+\frac{bc}{a+bc}+\frac{ca}{b+ca}-\frac{1}{4abc}$

Chứng minh rằng $\sqrt[3]{2}$ không thể biểu diễn dưới dạng...

23-07-2012 - 20:53

Chứng minh rằng $\sqrt[3]{2}$ không thể biểu diễn dưới dạng $p+q.\sqrt{r}$ với $p;q;r$ là số hữu tỉ, $r>0$.

$6\sqrt{x^3y^3}+4\sqrt[4]{x^9y^3}+4\sqrt[4]{y^9x^3}\geq 3x^2y+...

22-06-2012 - 16:54

chung minh:
$6\sqrt{x^3y^3}+4\sqrt[4]{x^9y^3}+4\sqrt[4]{y^9x^3}\geq 3x^2y+3xy^2$.