Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


[email protected]

Đăng ký: 30-12-2005
Offline Đăng nhập: 19-04-2007 - 17:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

trường đại học nào

07-02-2007 - 10:14

hê hê chào các bác các chú thế là chuẩn bị tết dến ra tết là bắt đầu cuộc chiến học tập rồi cho em hỏi tình hình các trường đại học trong nước

Một vài bài toán số học

11-01-2007 - 18:10

CMR nếu $x \not\equiv 0 (mod3)$thì tồn tại số nguyen dương $n$ và $k$ thỏa mãn $x \equiv 2^k (mod 3^n)$

tìm (find all)

11-01-2007 - 18:02

Tìm tất cả $a \in R$ thỏa mãn dãy $x_n =n$. {$a.n!$} là dãy hội tụ.

hung ga ry

11-01-2007 - 17:55

tim tất cả các nghiệm nguyên x,y,z thỏa mãn
$5x^2-14y^2=11z^2$

Nga

07-01-2007 - 10:18

Tìm tất cả các số $n \in N,n>1, n$ lẻ thỏa mãn $a ; b$ là $2$ ước nguyên tố phân biệt của $n$ thì số $a+b-1$ cũng la ước của $n$.