Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


123455

Đăng ký: 22-06-2009
Offline Đăng nhập: 15-01-2011 - 20:47
****-

Chủ đề của tôi gửi

China-2004

03-03-2010 - 23:43

Cho dãy {$ a_n$}: $ a_0 =3, (3-a_n)(6+a_{n-1})=18 $
Tính $\sum\limits_{i=1}^{n} \dfrac{1}{a_i}$

mới sáng tác ^_^

05-01-2010 - 22:36

Cho a,b,c không âm tm:a+b+c=6.CMR
$\dfrac{a}{b^2+2}+\dfrac{b}{c^2+2}+\dfrac{c}{a^2+2}\ge1$
:subset

bài khá đẹp

02-01-2010 - 23:20

Với mọi số không âm x,y,z tm không có 2 số nào đồng thời bằng 0. CMR:
$ \sqrt{1+\dfrac{48}{y+z}}+\sqrt{1+\dfrac{48}{z+x}}+\sqrt{1+\dfrac{48}{x+y}}\ge 15$
:vdots

Ai có tài liệu hình không gian không ?

04-12-2009 - 13:30

Ai có tài liệu hình không gian post lên cho mình tham khảo với!!!
Xin cảm ơn!

Cũng Hay

02-12-2009 - 20:52

Cho x,y,z >0 tm: $xyz(x+y+z)=1$
Tìm min: $P=(x+y)(x+z)$