Đến nội dung


famous

Đăng ký: 23-06-2009
Offline Đăng nhập: 11-04-2012 - 23:11
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

30-06-2009 - 10:43

mình nghĩ rằng nhanh nhất là bấm maý tính

Ở đây sử dụng các tính chất để tính nhẩm nhanh thuận tiện...hok có ai làm à ? (:|