Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


famous

Đăng ký: 23-06-2009
Offline Đăng nhập: 11-04-2012 - 23:11
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Mệnh đề tương đương

30-06-2009 - 10:43

mình nghĩ rằng nhanh nhất là bấm maý tính

Ở đây sử dụng các tính chất để tính nhẩm nhanh thuận tiện...hok có ai làm à ? (:|