Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Đặng Văn Sang

Đăng ký: 29-06-2009
Offline Đăng nhập: 06-05-2017 - 18:04
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Về việc làm áo đồng phục cho VMF

30-08-2010 - 19:38

Thử mẫu này xem
Hình đã gửi

Không ai xem qua mẫu này ah :lol: :x:(

Trong chủ đề: giảng giúp em bài này với!

30-08-2010 - 19:35

Cho n điểm A1,A2,...,An & các số thực :x 1, :x 2,..., :x n sao cho :x 1+ :x 2+...+ :x n :lol: 0.
a) CMR: tồn tại duy nhất điểm G sao cho :x 1 :vec{GA1} + :x 2 :vec{GA2} +...+ :x n :vec{GAn} = :vec{0}
b) Nhận định gì nếu : :x 1+ :x 2+...+ :x n =0 (câu này là em thật sự hok hỉu gì hết!!)


Nhận định rằng với $\alpha_1+ \alpha_2+...+ \alpha_n =0$ thì không tồn tại điểm G sao cho

$ \alpha_1 \vec{GA_1} + \alpha _2 \vec{GA_2} +...+ \alpha_n \vec{GA_n} = \vec{0} $

Trong chủ đề: Về việc làm áo đồng phục cho VMF

15-08-2010 - 16:56

Thử mẫu này xem
Hình đã gửi

Trong chủ đề: Giúp e tìm GTNN của biểu thức này với

09-04-2010 - 16:07

Em mới học BDT Cauchy. Thầy ra bài tập này mà chưa tìm ra cách giải. Anh chị nào giải giúp em với. Em cảm ơn nhiều.

Đề bài:
Cho a,b,c > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

A= a/(b+c) + b/(a+c) + c/(a+b)

Em vào đây http://www.scribd.co...h-CM-BDT-Nesbit

Trong chủ đề: Tò mò tí

29-03-2010 - 21:14

Cho em hỏi cái này có đúng không
$\sum \dfrac{a_1}{a_2+a_3} \geq \dfrac{n}{2}$ với a_1;a_2;..a-n > 0