Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Đoàn Danh Tú

Đăng ký: 01-08-2009
Offline Đăng nhập: 09-02-2017 - 22:30
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Toán PTNK 2013 - 2014

10-06-2013 - 11:16

Nếu cửu vạn 1 chút- dài dòng 1 chút chắc ra 891 nhưu sau

 

 

Câu 2.2 Xét các số dạng   abc – (10d+e) sao cho thuộc tập {101,202,303,404,505,606,707,808,909}

 

Trường hợp 1 nếu d lấy từ 0 đên 8 thì với mỗi d ta chọn e lấy từ 0 đên 9 và ta có  0=<10d+e <=89

Khi đó luôn luôn tồn tại abc sao cho 909 >= abc -   (10d+e) >=101 

Vây mỗi d ta có 10 giá trị e và 9 giá trị abc thoả mãn vậy số có dạng thoả mãn là 9x10x9 = 810 số.

 

Trường hợp d=9.

      Trường hợp e=0 ta có 9 số  abc sao cho  909>=abc -90 >=101.

      Trường hợp e=1 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 91 = 908 < 909.

      Trường hợp e=2 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 92 = 907 < 909.

      Trường hợp e=3 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 93 = 906 < 909.

      Trường hợp e=4 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 94 = 905 < 909.

      Trường hợp e=5 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 95 = 904 < 909.

      Trường hợp e=6 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 96 = 903 < 909.

      Trường hợp e=7 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 97 = 902 < 909.

      Trường hợp e=8 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 98 = 901 < 909.

      Trường hợp e=9 ta có 8 số  abc sao cho  909>=abc -91 >=101.  Do 999 – 99 = 900 < 909.

 

Vậy số trường hợp là 9x8+9= 81     =>   Tống số trường hợp là 810+81= 891


Trong chủ đề: Đề tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Toán PTNK 2013 - 2014

09-06-2013 - 22:52

Bài này biến đổi đồng nhất thôi nhé....

cau2_zpsa7b135c2.jpg

 


Trong chủ đề: Đề tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Toán PTNK 2013 - 2014

08-06-2013 - 22:55

Người ta có (a-b)^2 >=0 nên a^2+b^2>=2ab đấu bằng xảy ra khi a =b 


Trong chủ đề: Đề thi tuyển sinh chuyên Sư phạm vòng 1 năm 2013

07-06-2013 - 15:51

Cũng đúng chứ nhưng tách khéo tí...

cau5_zps7c54f097.jpg