Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hoangdang

Đăng ký: 02-08-2009
Offline Đăng nhập: 03-07-2017 - 10:12
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính P = $\sqrt{12\sqrt[3]{2}-15}+2...

15-12-2014 - 11:17

Viết a,b, cho dễ nhìn nhóe

$\left (\sqrt{a^3+a^2b}+\sqrt{b^3+b^2a}  \right )^2=a^3+b^3+a^2b+b^2a+2\sqrt{(a^3+a^2b)(b^3+b^2a)}$

$=a^3+b^3+a^2b+b^2a+2\sqrt{a^2b^2(a+b)^2}=a^3+b^3+3a^2b+3b^2a$

$=(a+b)^3$

Suy ra Q^3=a^2 Okie 

Bài này có sai đề ko nhỉ đề là x^2 mà sao bạn thay bằng b^3


Trong chủ đề: Tính M=$\frac{1}{x}+\frac{1}...

07-12-2014 - 12:47

Từ giả thiết ta có: $\frac{x+y}{z}+\frac{x+z}{y}+\frac{y+z}{x}= -2$. Cộng 3 vào 2 vế ta được $\frac{x+y+z}{y}+\frac{x+y+z}{x}+\frac{x+y+z}{z}=1$ $= >$ $(x+y+z)(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})=1= > \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{x+y+z}$ (1) . Chuyển vế rồi phân tích ta được : $\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{(x+y+z)xyz}=0$ $= > x+y=0$ hoặc $y+z=0$ hoặc $z+x=0$. Lại có $x^3 + y^3 + z^3 + 3(x+y)(y+z)(z+x)=(x+y+z)^3$ nên $x^3+y^3+z^3=(x+y+z)^3$ hay $x+y+z=1$ (2)

Từ (1) và (2) $= >$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC, N là trung điểm của AB, M là trung điểm của AC.

16-11-2014 - 21:39

Câu 5 bạn chỉ cần kẻ 1 đường chéo rồi áp dụng Cô-si là ra hết :))


Trong chủ đề: CMR: cos$\left ( \beta -\alpha \right )=$ c...

06-11-2014 - 18:06

Cái này định lí lớp 12


Trong chủ đề: CMR: sin$\left ( \alpha +\beta \right )=$ s...

06-11-2014 - 17:53

xem ở đây bạn : http://diendantoanho...nacosbsinbcosa/