Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hoangdang

Đăng ký: 02-08-2009
Offline Đăng nhập: 03-07-2017 - 10:12
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tính P = $\sqrt{12\sqrt[3]{2}-15}+2\sqrt{3...

14-12-2014 - 21:49

1.Tính P = $\sqrt{12\sqrt[3]{2}-15}+2\sqrt{3\sqrt[3]{4}-3}$

2. Cho $\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x^4y^2}}+\sqrt{x^2+\sqrt[3]{x^2y^4}}=a$ (x,y,a>0). Tính Q= $\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{y^2}$ theo a


Chứng minh rằng $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2...

29-11-2014 - 11:44

Cho a,b,c >0 và $\sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{b^2+c^2} + \sqrt{c^2+a^2}=\sqrt{2014}$.

Chứng minh rằng $\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{b+c}\geq \frac{\sqrt{1007}}{2}$


Diện tích của một hình thang bằng 1. Đường chéo lớn có giá trị nhỏ nhất l...

16-11-2014 - 14:31

Diện tích của một hình thang bằng 1.Hỏi đường chéo lớn của hình thang có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu ?


Cho tam giác ABC có các phân giác trong BD, CE. M là điểm nằm giữa D và E. Chứng minh r...

05-11-2014 - 21:36

Cho tam giác ABC có các phân giác trong BD, CE. M là điểm nằm giữa D và E. Chứng minh rằng tổng khoảng cách từ M đến AB và AC bằng khoảng cách từ M đến BC


Chứng minh rằng các số sau đây là số nguyên: $A=$$x^{2}y^...

29-10-2014 - 16:47

1. Cho  $x,y$ là số thực sao cho $x+\frac{1}{y}$ và $y+\frac{1}{x}$ là số nguyên. Chứng minh rằng các số sau đây là số nguyên:

a) $A=$$x^{2}y^{2}+\frac{1}{x^{2}y^{2}}$                                            b) $B=x^{2005}y^{2005}+\frac{1}{x^{2005}y^{2005}}$

2. Cho $x,y$ là các số dương thỏa mãn $x^{3}+y^{4}\leq x^{2}+y^{3}$. Chứng minh rằng:

a) $x^{3}+y^{3}\leq x^{2}+y^{2}$                                                          b)  $x^{2}+y^{3}\leq x+y^{3}$