Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhathuyenqt

Đăng ký: 04-08-2009
Offline Đăng nhập: 06-02-2013 - 12:05
*----

Chủ đề của tôi gửi

Đề Bất đẳng thức

23-08-2012 - 17:22

$\Leftrightarrow $(a -1)^{2}-(b+1)^{2}-7=0$ (5)

Tính hạng của ma trận $$A=\begin{bmatrix}1&4&-1&8\...

28-07-2011 - 00:57

Tính hạng của ma trân A
$$\begin{bmatrix}
1 &4 &-1 &8 \\
0&2 &-1 &3 \\
1& -2& 2& -1\\
2&-2 &3 &1
\end{bmatrix}$$
Tính hạng của ma trận A'
$$\begin{bmatrix}
1 &4 &-1 &8 &1\\
0&2 &-1 &3 &0\\
1& -2& 2& -1&1\\
2&-2 &3 &1&2
\end{bmatrix}$$

Tìm một cơ sở của $$M=\left\{\left(x,y,z\right)\in...

18-07-2011 - 00:04

CMR
$M=\left \{ \left ( x,y,z \right )\in \mathbb{R}^{3}:x+2y-3z=0 \right \}$ là không gian con của không gian vecto thưc R^3, Tìm 1 cơ sở của nó.

Giải phương trình

16-07-2011 - 23:48

- z^2 + (1+ i căn 3)z +1 - i căn 3=0

Cám ơn các bác!!

Giải HPT $$\left\{\begin{matrix}x+4y-z+8t=1\\2y-z+3t...

16-07-2011 - 23:45

Giải hệ phương trình
$$\left\{ \begin{array}{l}x + 4y - z + 8t = 1\\2y - z + 3t = 0\\x - 2y + 2z - t = 1\\2x - 2y + 3z + t = 2\end{array} \right.$$