Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TDHAIT

Đăng ký: 11-01-2006
Offline Đăng nhập: 19-01-2007 - 16:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chia het

08-07-2006 - 08:32

Trong tap N sao cho P=1.2.3.......(n-1)n,S=1+2+3+........+(n-1)+n tim cac so tu nhien n khong nho hon 3 sao cho P chia het cho S.

Where's the mistake?

15-05-2006 - 13:06

Đề thi HSG THPT n ăm 2004 bang B có bai :
Hay tim tat ca bo ba so (x,y.z) thoa man he thuc :
(x+y)(1+xy) .Dap so la (x=1,y=2^m-1,z=2m)
(x=2^m-1,y=1,z=2m)
(x=2^(m-1)-1,y=2^(m-1)+1,z=3m-2)
(x=2^(m-1)+1,y=2^(m-1)-1,z=3m-2)
Nhung tui lai giai ra la (x=2^m+1,y=2^m-1.z=3m+2) va hoan vi cua x.y hai nghiem dau giữ nguyen.Sai o dau ta.

So nguyen to.

13-05-2006 - 16:35

Cho p la so nguyen to ,n la so tu nhien va neu phan tich so p^n thanh tich 2 so tu nhien a,b thi a+b chia het cho p+1 khi n le va khong chia het cho p+1 khi n la so chan .

Ngiệm nguyên.

11-05-2006 - 13:03

Tìm bộ ba số nguyen dương a,b,c và x,y.z sao cho a+b+c=xyz và x+y+z=abc.

Số chinh phương

11-05-2006 - 12:53

Tim số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho n^2 viết được thành tổng một số lẻ các số chính phương liên tiếp.