Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Lamat

Đăng ký: 12-09-2009
Offline Đăng nhập: 31-01-2013 - 11:12
-----

#319202 Chứng minh: \[\sum {\left( {\sqrt {2{x^2} + x + 1} }...

Gửi bởi Lamat trong 24-05-2012 - 22:39

1. Cho $x, y, z, t \ge 0$ thoả $x + y + z + t = 4$.

Cm: $\sqrt{2x^2 + x + 1} + \sqrt{2y^2 + y + 1} + \sqrt{2z^2 + z + 1} + \sqrt{2t^2 + t + 1} \ge 8$

2. Cho $x, y, z \ge 0$ thoả $x + y + z = 1$.

Cm: $\frac{-\sqrt{3}}{18} \le (x - y)(y - z)(z - x) \le \frac{\sqrt{3}}{18}$.


#317770 Tính x để thể tích khối lăng trụ đạt GTNN

Gửi bởi Lamat trong 18-05-2012 - 23:02

1. Cho hình lăng trụ đứng ABC.DEF; ABC là tam giác vuông ở A, đường cao AH = a. Mp(ACE) hợp với đáy 1 góc = x và cách điểm B một đoạn bằng a. Tính x để thể tích khối lăng trụ đạt GTNN.

2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, góc $ABC = 120^o, SA = SB = AB = 2BC = 2a$. Gọi H là trung điểm AB, K là hình chiếu vuông góc của H lên mp(SCD), K ở miền trong tam giác SDC và $HK = \frac{a\sqrt{15}}{5}$. Tính thể tích khối chóp đó.


#315892 Giải phương trình: $2.cos3x.cosx + \sqrt{3}(1 + sin2x) = 2\sqr...

Gửi bởi Lamat trong 11-05-2012 - 21:10

Giải phương trình:

$2.cos3x.cosx + \sqrt{3}(1 + sin2x) = 2\sqrt{3}.cos^{2}(2x + \frac{\pi}{4})$


#298720 Topic tích phân ôn luyện

Gửi bởi Lamat trong 09-02-2012 - 14:23

Minh co 1 bai:
Bài 25
$\int_{-1}^{3}(x^3 + 2x - 3)^{2011} dx$