Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kuma

Đăng ký: 03-10-2009
Offline Đăng nhập: 16-12-2012 - 18:20
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: CM $\sum (-1)^{2n+1}(C_{2n+1}^{2n+1})^2=0$

14-11-2011 - 22:51

Chứng minh các đẳng thức sau:
$2) 2^nC_{n}^{0}+2^{n-1}.7^1C_{n}^{1}+...+2.7^{n-1}C_{n}^{n-1}+7^{n}C_{n}^{n}=9^n$


$2^nC_{n}^{0}+2^{n-1}.7^1C_{n}^{1}+...+2.7^{n-1}C_{n}^{n-1}+7^{n}C_{n}^{n} = \sum_{k=0}^n C_n^k.2^{n-k}.7^k = (2+7)^n = 9^n$

Trong chủ đề: tính $a+b^{2}+c^{3}$

12-11-2011 - 15:08

$a^3-a^2=a^2(a-1) \le 0$ là hiển nhiên mà

Trong chủ đề: Chứng minh: $\dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{c+a}+\dfrac...

10-11-2011 - 00:32

Cho a,b,c dương thỏa a+b+c=1cmr
$\dfrac{a}{1+a}+\dfrac{2b}{2+b}+\dfrac{3c}{3+c}\leq \dfrac{6}{7}$


đặt $S =\dfrac{a}{1+a}+\dfrac{2b}{2+b}+\dfrac{3c}{3+c}$
có $6- S = 1 - \dfrac{a}{1+a}+ 2-\dfrac{2b}{2+b}+3-\dfrac{3c}{3+c}=\dfrac{1}{1+a}+\dfrac{4}{2+b}+\dfrac{9}{3+c} \overset{C-S}\ge \dfrac{(1+2+3)^2}{1+2+3 +a+b+c} = \dfrac{36}{7}$
suy ra $S \le \dfrac67$

dấu đẳng thức khi $a=1/6, b=1/3, c=1/2$

Trong chủ đề: tính xác suất

09-11-2011 - 16:16

mình có thử giải ở đây rồi mà?

http://diendantoanho...52

Trong chủ đề: giúp mình làm bài này với (cần gấp)

09-11-2011 - 14:17

a, xác suất chọn hộp loại 1 là 2/5
xác suất chọn viên trắng là 3/5
xác suất chọn đc viên trắng ở hộp loại 1 là 6/25

xác suất chọn hộp loại 2 là 1/5
xác suất chọn viên trắng là 1/2
xác suất chọn đc viên trắng ở hộp loại 2 là 1/10

xác suất chọn hộp loại 3 là 2/5
xác suất chọn viên trắng là 3/8
xác suất chọn đc viên trắng ở hộp loại 3 là 3/20

xác suất chọn đc viên trắng là 6/25+1/10+3/20 = 49/100

b, 1/10


Mình giải theo cách nghĩ của mình, không biết có sai không nữa.