Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


db_huong

Đăng ký: 07-10-2009
Offline Đăng nhập: 10-10-2010 - 23:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hiphop

23-11-2009 - 21:06

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZCZW||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


R&B

23-11-2009 - 21:04

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZCUB||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Khổng Tú Quỳnh

23-11-2009 - 21:02

R&B


làm giúp đi, đang cần đó

02-11-2009 - 21:29

Giả sử $ x_{i} \geq 2 \forall i = 1, 2, 3,........,n$. Chứng minh rằng:
$ x_{1}x_{2}..... x_{n} \geq x_{1} + x_{2} +........+ x_{n} $

thử làm xem,cũng được đó!

01-11-2009 - 22:42

Cho $ x_{1}, x_{2},......, x_{n} $ là các số dương. Chứng minh rằng:
$ \dfrac{ x_{1} }{ x_{2}+ x_{4} } + \dfrac{ x_{2} }{ x_{3} + x_{1} } + \dfrac{ x_{3} }{ x_{4} + x_{2} } +.......+ \dfrac{ x_{n-1} }{ x_{4} + x_{n-2} } + \dfrac{ x_{n} }{ x_{1} + x_{n-1} } \geq 2$
Ở đây $ n \geq 4$