Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


NAT

Đăng ký: 16-10-2009
Offline Đăng nhập: 12-07-2020 - 17:55
**---

Chủ đề của tôi gửi

Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương $x$ sao cho tồn tại số thực $y$...

12-07-2020 - 17:55

Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương $x$ sao cho tồn tại số thực $y$ thỏa mãn $\log_{2}\left( x+2^y \right)=\log_3\left[ 3^y+\left( \sqrt{2} \right)^y \right]$?


Giải HPT: $\sqrt{x}+\sqrt{y}+2(x+y)^{2}=2(...

10-05-2020 - 21:31

Giải HPT: $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{x}+\sqrt{y}+2(x+y)^{2}=2(2+3 x y) \\ \sqrt{3 x^{4}+6 x^{3} y}+\sqrt{3 y^{4}+6 x y^{3}}=6\end{array}\right.$


Giải HPT: \left|x^2-2\right|=\sqrt{y+2}, \left|y^2-2...

03-05-2020 - 12:55

Giải HPT sau trên tập số thực:

 $\left\{\begin{matrix} \left|x^2-2\right|=\sqrt{y+2} \\ \left|y^2-2\right|=\sqrt{z+2}\\ \left|z^2-2\right|=\sqrt{x+2} \end{matrix}\right.$


Phương trình $2z^2+2(m-1)z+2m+1=0$ có hai nghiệm phức

24-03-2020 - 07:51

Trên tập số phức, cho phương trình $2z^2+2(m-1)z+2m+1=0$.
Tìm $m$ để phương trình có hai nghiệm phức $z_1, z_2$ thỏa mãn $\left| z_1 \right|+\left| z_2 \right|=\sqrt{10}$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{x^2}{x^2+y^2+4...

01-05-2018 - 11:12

Xét các số thực $x$, $y$, $z$ thỏa mãn $x\ge -1$, $y\ge -1$, $z\ge -4$ và $x+y+z=0$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\frac{x^2}{x^2+y^2+4\left( xy+1 \right)}+\frac{y^2-1}{z\left( 3+z \right)+x+y+2}$.