Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vantho302

Đăng ký: 19-10-2009
Offline Đăng nhập: 29-03-2016 - 09:20
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh tam giác DHM vuông

18-05-2015 - 19:32

Bài 1: Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt nằm trên cạnh AB, BC sao cho AM=CN. Gọi H là hình chiếu vuông góc của B lên đường thẳng  AN. Chứng minh rằng tam giác DHM vuông

 

Bài 2: Cho tam giác ABC có đường cao AH. Một đường thẳng d di động luôn song song với BC và cắt cạnh AB, AC lần lượt  tại hai điểm D và E. Gọi F là hình chiếu vuông góc của E lên BC. Chứng minh rằng trung điểm các đoạn thẳng AH, BC, DF là ba điểm thẳng hàng.

 

-------Hết------


Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân

02-03-2013 - 19:27

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B. Có $SA \bot \left( {ABC} \right)$. Biết $AC = 2a;SA = a$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, SB
a. Tìm khoảng cách $d\left( {MP,\left( {SAC} \right)} \right)$
b. Tìm $d\left( {\left( {MNP} \right),\left( {SAC} \right)} \right)$
c. Tim $d\left( {SA,\left( {CMP} \right)} \right)$
Like mạnh cho ai giải đúng đầu tiên nhé ^_^

chứng minh ${e^{2x}} > 2\left( {{x^2}...

12-12-2012 - 23:55

Chứng minh rằng
1. ${e^{2x}} > 2\left( {{x^2} + x} \right),x > 0$
2. $\ln \left( {x + 1} \right) > x - \frac{{{x^2}}}{2},x > 0$

${2^{x - 1}} - {2^{{x^2} - x}} =...

23-11-2012 - 17:12

Giải phương trình sau:
a. ${2^{x - 1}} - {2^{{x^2} - x}} = {\left( {x - 1} \right)^2}$
b. ${4^x} + {7^x} = 9x + 2$

\[10\sin 2x - 5\cos 2x - 4\sin x - 4\cos x + 9 = 0\]

10-10-2012 - 17:55

Giải phương trình:
$10\sin 2x - 5\cos 2x - 4\sin x - 4\cos x + 9 = 0$