Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


doonyin

Đăng ký: 29-10-2009
Offline Đăng nhập: 21-12-2011 - 22:02
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài tập về Công thức Bayes - XSTK

18-12-2011 - 14:30

Mình có bài tập về công thức Bayes Xác suất thống kê không giải ra, nhờ các bạn giúp đỡ!

1.Một nhà máy sản xuất bóng đèn gồm 3 máy. Máy A sản xuất 25%, máy B: 35%, máy C: 40% số bóng đèn. Tỉ lệ sản phẩm hỏng của mỗi máy trên số sản phẩm do máy đó sản xuất lần lượt là 3%, 2%, 1%. Một người mua bóng đèn do nhà máy đó sản xuất
  • Tính xác suất để sản phẩm này do máy A sản xuất
  • Tính xác suất để sản phẩm này tốt
  • Biêt sản phẩm này là xấu. Tính xác xuất để sản phẩm do máy C sản xuất

2. Một đề thi có 20 câu hỏi. Sinh viên giỏi sẽ trả lời đúng hết cả 20 câu. Sinh viên khá trả lời đúng 15 câu, sinh viên trung bình trả lời đúng 10 câu, yếu 5 câu. Tỷ lệ sinh viên giỏi, khá, trung bình, yếu lần lượt là 10%, 20%, 30%, 40%.
Một sinh viên lên bốc thăm 3 câu từ 20 câu trên. Giám khảo thấy anh trả lời đúng cả 3 câu. Tính xác suất anh ta là sinh viên khá hoặc trung bình.

Cám ơn!

Nhị thức Newton! ( Ngày mai mình phải nộp bài rồi, còn vài câu chưa biết )

29-10-2009 - 13:19

Tìm hệ số của x^12 X y^13 trong khai triển (x + y )^25