Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


sitinhminhthuan

Đăng ký: 11-11-2009
Offline Đăng nhập: 08-04-2011 - 21:13
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giúp em bài toán chia hết này với

20-08-2010 - 09:37

Bài 1: Tìm các số có 2 chữ số biết khi nhân số đó vs 37 và lấy kết quả chia cho 31 thì được số dư là 15.
Bài 2: Khi chia số 1986 cho số tự nhiên A dc thương là 28. Tìn số chia A và số dư của phép chia này
Bài 3: Tìm số tự nhiên nhhỏ nhất biết khi chia số này cho 29 thì có số dư là 28

ta đặt cac số đó là x đi em ta co pt sau
(X*37):31=A +15 :31
<=>X*37=A*31+15
<=>X*37-15=A*31
<=>(X*37-15):31=A với A là số nguyên bất kì và X là số có 2 chữ số
x là các số là 18,..và ngoài ra còn có thêm một số ká nữa cũng có 2 chữ số..........
bai2:
1986:A=28
<=>1986:28=A
số dư là 26.
bài 3
đặt X là số tự nhiên bé nhất
X:29=A+28:29
<=>X-28=A*29
th1 với A=0 thì X=28
th2 với A=1 thì X=57
=> X=28

Trong chủ đề: Tìm cách tổng quát cho bài sau

20-11-2009 - 23:01

bạn nói thế thì đuợc gì thế bạn. Spam chăng

[[(1 )3^{n-1} +(2) 3^{n-2} +....+(n) 3^{n-n}].( 3)^{-1} ]/[ 3^{n-1} ]

Trong chủ đề: làm cách nào để so sánh 2 số này

20-11-2009 - 18:35

bạn biết bài bạn sai chỗ nào ko:
$ 2^{3^{2^3 } } $ khi chúng ta tính những lũy thừa như trên thì phải tính từ trên xuống không phải tính tính duới lên như bạn đâu:
$ 2^{3^{2^3 } } = 2^{3^8 } = 2^{6561} $
chứ tính như bạn là sai rồi
Chú ý cái nữa: Đề nghị bạn đánh công thức toán học cho mọi người dễ nhìn

dù sao cũng thank you

Trong chủ đề: làm cách nào để so sánh 2 số này

20-11-2009 - 13:48

2^{3}^{2}^{3} sẽ là số nhỏ hơn
= 64^{3} =64 .(64)^{2}=4096(64):(
3^{2}^{3}^{2} là số lớn hơn vì
792^{2} =64.(9801) =9801(64)(**)
từ (*)và (**) ta so sánh 4096 và 9801

Trong chủ đề: Ai giỏi đỡ hộ bài này ( khó quá )

20-11-2009 - 10:16

bước tiếp theo bạn phải sử dụng tích phân từng phần

sinx=t ta lai có t^{2} =-2cosx
tử đó ta có cosx=-( t^{2} )

ta có : :(:limits_{0}^{1} (-2).( e)^{t} /( t^{2} ) bạn tự giải tiếp nhé