Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kollerlam

Đăng ký: 21-11-2009
Offline Đăng nhập: 14-12-2010 - 06:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

một bài về dãy số giúp mình với. Vãi lúa thật!

22-11-2009 - 08:33

Cho dãy số $ u_{n} $

$\left\{\begin{array}{l} u_{0}=3 \\ u_{n+1}= \dfrac{1}{2} u_{n} + n^{2} +n \end{array}\right.$

Tìm công thức tổng quát của $u_{n}$ theo $n$

các bạn giúp mình một bài về dãy số

21-11-2009 - 18:12

Cho dãy số $ u_{n} $
$ u_{0} =3$
$ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_{n} + n^{2} +n$
Tìm công thức tổng quát của $u_{n}$ theo n