Đến nội dung


E. Galois

Đăng ký: 23-11-2009
Offline Đăng nhập: 25-05-2017 - 01:53
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính xác suất để trong 2 sản phẩm đó có ít nhất 1 chính phẩm

07-03-2017 - 08:43

Lập luận ở trên của E.Galois đã sai vì cho rằng xác suất lấy được 2 phế phẩm là $P(A)^2$.

Trong chủ đề: Dửng dưng với trắc nghiệm toán!

17-02-2017 - 23:10

Thầy Thế cũng bận, vả lại việc biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm sao cho hay, mang bản sắc riêng của VMF thì cần có sự hội tụ của bộ tứ Thanh, Thế, Định, An mới đủ


Trong chủ đề: Về việc gửi thông báo của ban quản trị

30-01-2017 - 22:45

Cảm ơn bạn đã góp ý.


Trong chủ đề: ĐĂNG KÍ LÀM ĐHV DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VMF

29-01-2017 - 10:51

BQT vừa xét halloffamePlanBbyFESN làm ĐHV


Trong chủ đề: Nếu một người mới lái xe không gây tai nạn trong năm đầu tiên, xác suất a...

28-01-2017 - 23:19

Câu 1

Gọi $A$: "Người mới học lái xe có bằng lái xe". $P(A) = 0,6$

$B$: "Người mới học lái xe gây tai nạn". 

Ta có:

$$P(B|A)=0,05; \quad P(B| \overline{A}) = 0,08$$

Do đó:

$$P(B)=P(B|A).P(A)+P(B| \overline{A}).P(\overline{A}) = 0,062$$

Xác suất cần tính là:

 

$$P(A|\overline{B})= \frac{P(\overline{B}|A).P(A)}{P(\overline{B})} = \frac{0,95.0,6}{1-0,062} \approx 0,6077$$