Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


E. Galois

Đăng ký: 23-11-2009
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 00:12
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Dửng dưng với trắc nghiệm toán!

17-02-2017 - 23:10

Thầy Thế cũng bận, vả lại việc biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm sao cho hay, mang bản sắc riêng của VMF thì cần có sự hội tụ của bộ tứ Thanh, Thế, Định, An mới đủ


Trong chủ đề: Về việc gửi thông báo của ban quản trị

30-01-2017 - 22:45

Cảm ơn bạn đã góp ý.


Trong chủ đề: ĐĂNG KÍ LÀM ĐHV DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VMF

29-01-2017 - 10:51

BQT vừa xét halloffamePlanBbyFESN làm ĐHV


Trong chủ đề: Nếu một người mới lái xe không gây tai nạn trong năm đầu tiên, xác suất a...

28-01-2017 - 23:19

Câu 1

Gọi $A$: "Người mới học lái xe có bằng lái xe". $P(A) = 0,6$

$B$: "Người mới học lái xe gây tai nạn". 

Ta có:

$$P(B|A)=0,05; \quad P(B| \overline{A}) = 0,08$$

Do đó:

$$P(B)=P(B|A).P(A)+P(B| \overline{A}).P(\overline{A}) = 0,062$$

Xác suất cần tính là:

 

$$P(A|\overline{B})= \frac{P(\overline{B}|A).P(A)}{P(\overline{B})} = \frac{0,95.0,6}{1-0,062} \approx 0,6077$$


Trong chủ đề: ĐĂNG KÍ LÀM ĐHV DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VMF

28-01-2017 - 09:16

BQT vừa set huykinhcan99 làm ĐHV Olympic