Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


E. Galois

Đăng ký: 23-11-2009
Offline Đăng nhập: 19-03-2020 - 10:06
****-

Chủ đề của tôi gửi

Điểm trung chuyển hàng không

17-08-2018 - 12:48

Trên bề mặt Trái đất (coi là mặt cầu tâm $O$), cho $n$ sân bay (là các điểm $A_1, ..., A_n$). Hãy xác định vị trí điểm $M$ trên bề mặt Trái đất để xây dựng điểm trung chuyển hàng không, là điểm thỏa mãn điều kiện $f(M) =d(M,A_1) +...+  d(M,A_n) $ nhỏ nhất. Ở đây $d(X,Y)$ là độ dài đường bay giữa hai điểm $X,Y$. Tức là $d(X,Y)$ là độ dài cung nhỏ với hai đầu mút $X,Y$ trên đường tròn giao tuyến của mặt cầu tâm $O$ với mặt phẳng $OXY$.


Đề thi THPT QG 2018

25-06-2018 - 22:13

Download File gửi kèm  De-Toan-102-pdf.pdf   798.48K   1701 Số lần tải

 

Trên đây chỉ là 1 mã đề trong số 24 mã

 

Mời các bạn cùng thảo luận luôn tại đây.


Tìm max của $P = sum a^3 - 3a \mathrm{log}_2a$

09-06-2018 - 23:47

Cho các số thực $a,b,c$ thuộc $[1;2]$ thỏa mãn: $\mathrm{log}_2^3a+\mathrm{log}_2^3b+\mathrm{log}_2^3c \leq 1$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$P = a^3 + b^3 + c^3 - 3(a \mathrm{log}_2a+ b \mathrm{log}_2b+ c \mathrm{log}_2c)$$


Tìm ví dụ về tối ưu trên mặt cầu trong thực tế

26-05-2018 - 16:35

Hiện tại mình đang làm luận văn về Tối ưu trên đa tạp Riemann. Đề tài của mình tập trung nghiên cứu thuật toán Newton trên đa tạp Rieman. Mình đang rất càn các bài toán trong thực tế về tối ưu hóa một hàm mục tiêu $f$ giá trị thực, với $f$ xác định trên mặt cầu.

 

Rất mong các bạn nếu ai biết bài toán thực tế nào như vậy hoặc biết nguồn tài liệu thì chia sẻ với mình.

 

Cảm ơn các bạn


Cho $\sum \frac{1}{a^2+b^2+4} \geq \frac...

18-05-2018 - 22:38

Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn:

$$\dfrac{1}{a^2+b^2+4}+\dfrac{1}{b^2+c^2+4}+\dfrac{1}{c^2+a^2+4} \geq \dfrac{2}{3}$$

Chứng minh rằng $ab+bc+ca \leq \dfrac{3}{4}$.