Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


handsomeboy_lp

Đăng ký: 24-01-2010
Offline Đăng nhập: 02-05-2011 - 10:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Đa thức chia hết

26-04-2011 - 21:25

chứng minh x^2011 + x^2009 + x :D x^2 + x +1

giúp em với mai nộp!

22-04-2011 - 18:38

cho hình thang cân ABCD (BC // AD ). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AD. Trên tia đối của AB lấy điểm P bất kỳ . PN cắt BD tại Q. Chứng minh MN là phân giác của góc PMQ.

câu hỏi khó

18-04-2011 - 06:02

tại sao lại có hiện tượng mưa ngâu ở miền bắc vào tháng 7 tháng 8

help [email protected]@!

17-04-2011 - 12:06

cho a,b là 2 số thỏa mãn 2a^2 + {1}/{a^2} + {b^2}/{4} =4
tim gia tri nho nhất của tík ab

cực trị. júp mìh với. hậu tạ nhìu

16-04-2011 - 21:10

bài 1, Cho a,b,c :( 0 và a+b+c =1. hãy tìm GTLN của tổng
S= ab+2bc+3ca
bài 2, cho a, b là hai số thỏa mãn 2a^2 + 1/a^2 + b^2/4 =4
Hãy tìm GTNN của tích ab